BLOG

Názory, postřehy, návrhy, metodiky, příklady z praxe a další texty, jak přicházejí v průběhu práce a jak se s nimi setkáváme v každodenním životě.

Příspěvek vychází z reálného případu. Popisuje problematiku možnosti změny v datech tak, aby byla obtížně zjistitelná. Možnosti odhalení takových zásahů odvozuje prostřednictvím obecné teorie stop a její aplikací na digitální stopy. V širších souvislostech popisuje potenciální zdroje digitálních stop a jejich využití právě v případech zjišťování...

V příspěvku jsou popsány základní principy a atributy forenzní analýzy. Vysvětlení vychází z praktických zkušeností a z pohledu jejich použitelnosti a užitečnosti zejména pro samotné znalce tak, aby jejich použití přinášelo nejenom splnění obecných požadavků na forenzní analýzu, ale i prospěch samotným znalcům.

Oblast forenzní analýzy mobilních zařízení získává v rámci digitální forenzní analýzy na samostatnosti. To je dáno zejména množstvím a kvalitou informací obsažených v mobilních zařízeních. Tento článek pojednává o základních přístupech k provádění forenzní analýzy mobilních zařízení a zaměřuje se zejména na získávání dat z těchto zařízení metodou...

V příspěvku je podán názor na stávající a nový návrh Zákona o znalcích. Názor, který není právní a který se nezabývá detaily jednotlivých paragrafů, ale je názorem autora, který vykonává znaleckou činnost (nebo činnost obdobnou znalecké) přes 30 let. Je to posouzení východisek, ducha zákona a přístupu navrhovatele ke koncepci nového návrhu Zákona o...

Jedním z aktuálních problémů oboru digital forensic je i neustále se zvyšující počet stop, které jsou předávány ke zkoumání a současně s tím i objemy dat, které je potřebné analyzovat. Určitý způsob řešení je popsán v dalším textu.