HLAVNĚ KOMUNIKUJEME

Vždy se snažíme to, na co přijdeme, co si přečteme a považujeme to za zajímavé nebo důležité pro Digitální Forenzní Analýzu a pro použití v praxi, sami ověřit.

Když to dává smysl, tak to sdělit ostatním. Aby to zkusili taky použít a sami posoudili, jak jim to může pomoct v práci.

Aby postupně vznikl určitý referenční soubor, na který je možné se odkázat vpřípadě potřeby.

RÁDI SE S VÁMI PODĚLÍME

Z NAŠICH AKCÍ

Digital Forensic InfoDay, Hotel City Galanta, SK, 12. října 2016, www.dfid.sk

Tento InfoDay v Galantě byl organizován za pomoci partnerů akce: