WORSHOPY & SEMINÁŘE

DFA Days

"Digital Forensic Analysis Days" jsou ad-hoc workshopy, které jsou organizovány většinou ve spolupráci s našimi partnery pro ostatní zájemce (zejména soudní znalce) v oboru. Představujeme aktuální metodické, technické a procesní aspekty a diskutujeme možnosti jejich praktických aplikací.

DFA Coffee

"Digital Forensic Analysis Coffee" jsou neformální setkání a diskuse u kávy pro pozvané. Scházíme se nepravidelně asi tak jednou měsíčně na hodinku - dvě u kávy a diskutujeme. Datum, místo a čas setkání u kávy uvádíme vždy na samostatné stránce DFA Coffee.

DFA Class

"Digital Forensic Analysis Semináře", které organizujeme na aktuální téma pro pozvané zájemce, většinou na základě projeveného zájmu posluchačů. Představujeme např. nový produkt nebo jeho novou významnou funkcionalitu, novou metodiku a pod. Na naše semináře zveme často externí přednášející, nezřídka i ze zahraničí.