DFA Coffee - plánovaná témata

Připravujeme
Připravujeme

Solární energie a útoky na řízení elektráren

Připravujeme
Připravujeme

Korelace časových informací v datech

Připravujeme
Připravujeme

Pohodlná analýza korelačních vztahů pomocí vybraných analytických nástrojů

DFA Coffee - minulá posezení u kávy

1.7.2020

Školení - profesní vzdělávání znalců v oblasti zkoumání digitálních dat

Školení v oblasti Digital Forensics
Školení v oblasti Digital Forensics

Hlavním tématem tohoto "DFA Coffee " posezení byly diskuse kolem začlenění školení do aktivit IDFA. Jedním z impulzů pro vznik tohoto tématu je zkušenost z telefonátů, kterých máme prakticky každý měsíc několik a které jsou od znalců se specializací na ICT. Jejich obsah je různý, ale jejich společným jmenovatelem je absence jakýchkoliv základních vědomostí ve znalecké práci s digitálními daty, tedy vědomostí v oblasti Digital Forensic.

Shrmutím našich zkušeností s takovými dotazy jsme dospěli k jednoznačnému výsledku - nabídneme znalcům (ale přirozeně nejen jim), kteří přijdou při své práci do styku s digitálními daty a digitálními důkazy výběr základních školení, které budou zaměřeny na základní principy práce s digitálními důkazy. Od teorie a úvodu do Digital Forensics, přes školení o analýze počítačů (Computer Forensics), mobilních zařízení (Mobile Forensics), obsahu pamětí RAM (Memory Forensics) až po analýzy artefaktů operačních systémů (OS Forensics).

O průběhu přípravy a nabídky těchto a případně dalších školení našeho institutu budete informováni na našem webu.